Cybetruck, Марс

AI на Tеsla проектира версия на Cybertruck за Марс

Компанията описа много подробно множеството си програми, свързани с AI. Една от по-интересните части на презентацията беше напредъкът, постигнат от екипа на Dojo, работещ със суперкомпютъра.

Въпреки че заглавията се съсредоточават главно върху хардуера, разработен от Tesla за нейния суперкомпютър Dojo, компанията също отчита голям напредък в софтуера.

Раджив Куриан, главен инженер в Tesla, който се фокусира върху хардуерно-софтуерния кодов дизайн за микроархитектура, обясни в презентация как Tesla прави най-доброто от своя суперкомпютър Dojo и AI алгоритъм чрез софтуер. Презентацията навлиза в подробности за това как Tesla разработи своята платформа, за да може компилаторът на Dojo бързо да изпълнява невронни мрежи от кутията.

Куриан даде пример:

„Очакваме повечето модели да работят веднага. Като пример взехме наскоро пуснатия модел Stable Diffusion и го накарахме да работи на Dojo за минути. Компилаторът успя незабавно да картографира по модел паралелен начин в 25 Dojo матрици.“

Stable Diffusion е модел за дълбоко обучение от текст към изображение, който е в състояние да генерира подробни изображения, обусловени от текстови описания. Куриан пусна няколко снимки на Cybertruck on Mars, генерирани от Stable Diffusion, работещи в Dojo на Tesla. По отношение на резултатите той уместно отбеляза:

„Изглежда, че все още има много работа, преди това да съвпадне с визията на екипа на Tesla Design Studio.“

Действително сред предложенията има някои, които наистина нямат много смисъл, но някои от дизайните показват потенциал, ако бъдат пипнати професионално.

Tesla.bg