Новини

Инвестициите в космически технологии намаляват, но секторът остава устойчив

За третото тримесечие на 2022 г. инвеститорите са налели 3,4 млрд. долара в 79 различни компании от сектора на космическите технологии, показва последният доклад на Space Capital. Общият размер на инвестициите като цяло намалява, но космическата индустрия остава устойчива заради нецикличния характер на правителствените програми и тяхната близост с военния сектор, коментират анализаторите на Space Capital. Те подчертават, че много от големите компании като AT&T и Apple също обмислят използването на космически технологии. Дейността на компаниите в сектора на космическите технологии най-общо може да бъде разделена на 3 сегмента: инфраструктура, пренос на данни и приложения. Общите инвестиции в космическа инфраструктура за това тримесечие са в размер на 2,5 млрд. долара – значително по-нисък от рекорда през 2021 г. Очаквано на SpaceX принадлежи основният дял от набрания капитал за тримесечието, който е в размер на 1,9 млрд. долара. За последното десетилетие на лидера в изстрелването на космически апарати се падат 38% от всички инвестиции в такива проекти.   Въпреки че изстрелването на космически апарати води значително по отношение на привлечения капитал за тримесечието, анализаторите обръщат внимание и на по-малките играчи в този сектор. Той е насочен основно към изграждането на станции, пренос на товари и лунна инфраструктура. От 2013 г. досега тези компании са привлекли 3,1 млрд. долара от общо 54,8 млрд., насочени към всички инфраструктурни проекти. От трите основни сегмента в сектор космически технологии най-малко средства от 2013 г. досега събира свързаният с пренос на данни – 8,3 млрд. долара. Той включва хардуер и софтуер, който свързва, управлява и обработва данни от обекти намиращи се в космоса. За третото тримесечие на тази година инвестициите в бизнеси, свързани с пренос на данни, са в размер на 44 млн. долара. ATLAS Space Operations е компанията привлякла 59% от инвестициите – 26 млн. долара.  Третият сегмент – приложенията – включва много широк кръг от компании, създаващи хардуер или софтуер, използващ космически данни. От 2013 г. инвеститорите са насочили 204,5 млрд. долара в такива компании. През последното тримесечие инвестициите възлизат на 850 млн. долара, което е значителен спад от 74% спрямо предходното тримесечие.

 

Източник: profit.bg

Tesla.bg