Проектът на Apple за влизане в автоиндустрията е дело на близо 1000 души в три държави. По всяка вероятност няма да видим автомобилът преди 2026 г., като компанията още не е готова с дизайна и няма производител на частите, с които не са запознати в един автомобил – т.е. почти всички.